Старият сайт!Copyright © 2008 web studio@ispanski.net
Тестове по испански език
Начална страница

Упражнение 1-1 - употребете правилно: por или para

Упражнение 1-2 - forma los perticipios de los siguentes verbos

Упражнение 1-3 - traduce: преведи:

Упражнение 1-4 - Изберете прилагателното според рода и числото, за да се съгласува със съществителното:

Упражнение 1-5 - употребете правилно: ser или estar

Упражнение 1-6 - ¿Ser o estar? ser или estar

Упражнение 1-7 - Тест-Кенгуру 40 въпроса. Тест-Кенгуру 40 въпроса.

Упражнение 1-8 - Преведи. Traduce. 10 примера.