Регистрирай се
Испански език онлайн безплатно


Старият сайт!Copyright © 2008 web studio@ispanski.net


УПРАЖНЕНИЯ

Аудио курс

Начало | Добави коментар или въпрос

Ако сайтът ви харесва, моля споделете го в Facebook или в Twitter

Търси в коментарите:      Започни да въвеждаш...

(-ie) означава че \"е\" преминава в \"ie\" a \"u\"в (-ue-) poblar (-ue-) presente yo pueblo nosotros poblamos tú pueblas vosotros pobláis él/ella/Ud puebla ellos/ellas/Uds pueblan

admin | 2010-10-09 11:55:02
тук имам праваписна грешка(a \"u\"в (-ue-))правилното е - a \"о\"в (-ue-).Разбра, нали? acErtar - yo acIErto; pOblar- yo pUEblo

admin

presente yo acierto nosotros acertamos tú aciertas vosotros acertáis él/ella/Ud acierta ellos/ellas/Uds aciertan

admin | 2010-10-09 11:49:38

acertar (-ie-) това ie показва женски род или ? И също да питам tr. kакво точно е :)

Augus7 | 2010-10-09 07:18:34

Мерси Много ! :)

Augus7 | 2010-10-07 20:14:22
:)

admin

Трябват ми преводите на тези думи , че не ги намирам... acertar,extender,rodar,poblar,concebir,compradecer,valer...

Augus7 | 2010-10-06 14:02:04
acertar (-ie-) 1. tr 1) улучвам; 2) изнамирам, откривам; 3) сполучвам; правя нещо да приляга, да подхожда; 4) отгатвам, налучквам; 5) подравнявам скроен плат; 2. intr 1) изнамирам; 2) сполучвам; acertó con la esposa случи със съпруга; 3) ~ a + inf става случайно; acertó a mirar entonces тогава случайно погледна; 4) стоп. хващам се, прихващам се (за растение).

admin
extender (-ie-) 1. tr 1) разширявам, разпростирам; разпространявам; ~ los poderes разширявам пълномощията; 2) протягам (шия, ръка); 3) издавам (документ); 4) разстилам; 2. prnl 1) заемам, разполагам се; разпростирам се; 2) разширявам се; 3) прен. разпространявам се (слухове); 4) разпростирам се, впускам се в дълги разговори; 5) прен. надувам се; 6) изтягам се, хвърлям се; 7) прен. простирам се, стигам до.

admin
rodar 1. intr 1) въртя се; 2) движа се върху колела; търкалям се; 3) управлявам превозно средство; 4) прен. бродя, мотая се; скитам; 5) прен. изобилствам; 6) прен. изнизвам се, следвам, търкалям се един след друг (за дни, години и пр.); echarlo todo a~ прен., разг. развалям цялата работа; 2. tr 1) снимам филм; филмирам; 2) прожектирам филм; 3) търкалям, въртя; 4) оставям да потегли (за превозно средство); ~ uno por otro прен., разг. готов съм света да обърна за някого.

admin
poblar (-ue-) 1. tr 1) населявам; 2) създавам селище; 3) заселвам; 4) изпълвам с; ~ de árboles залесявам; 5) обитавам, живея на определено място; 6) раждам много; 2. prnl 1) размножавам се; 2) разлиствам се; 3) изпълвам се; ставам гъст (коса, брада); ~ se de gente изпълвам се с хора (зала, театър).

admin
concebir (-i-) 1. intr 1) биол. зачевам, забременявам; 2) прен. разбирам; постигам; възприемам, схващам; 2. tr 1) прен. замислям нещо; 2) прен. започвам да изпитвам (страст, чувство).

admin
comprador, a 1. adj икон. компрадорски; 2. m 1) купувач; 2) закупчик; 3) икон. компрадор.

admin
valer I m цена, стойност. II valer 1. intr 1) струвам, имам стойност; 2) имам значение, сила, власт; 3) годен съм, полезен съм; 4) заслужавам, достоен съм; 5) вземам връх, превъзхождам; 6) валиден съм (за документ); 7) ценен съм; más vale que ... по-добре е да...; hizo ~ sus derechos отстоя правата си; valga lo que valga на всяка цена; ¡válgame!; válgate! дявол да го вземе!; más vale tarde que nunca погов. по-добре късно, отколкото никога!; ¡vale! добре, съгласен съм; 2. tr

admin
1) покровителствам, протежирам, защитавам; 2) оценявам, правя сметка; 3) съответствам на, равнявам се на; 3. prnl 1) служа си, послужвам си с нещо; 2) притичвам се на помощ; 3) разрешавам проблемите си.

admin